Land en Zee 2070, Antwerpen

Research 2012
  • #onderzoek
  • #collages

tentoonstelling jonge makers denkers dromers

Het onderzoek van MikeViktorViktor architecten spitst zich toe op het ontwerpen van nieuwe kustfragmenten aan de Noordzee anno 2070. Onder invloed van de klimaatsverandering, de toenemende bevolkingsdruk en de (energie)crisissen zal in 2070 een nieuw kustlandschap gevormd worden dat zowel huisvesting als natuurlijke en gebouwde kustwering bevat. De Belgische kust van 2070 wordt een ontwikkeling met een nieuwe perceelstructuur, een compacte woonstad met royale nieuwe collectieve publieke ruimte. Het ritme van de zee, de seizoenen, de erosie, kortom de tijd zal het duinen- en waterlandschap beheersen.

MikeViktorViktor architecten ontwerpt een kustomgeving en baseert zich hiervoor op hun onderzoek over ruimtelijke planning, architectuur, wonen en recreëren. Een tweede uitgangspunt is hun interpretatie van ‘the future commons 2070’: grond, water, lucht, zee en grondstoffen voor iedereen beschikbaar stellen en vrijwaren voor de toekomstige mensheid.

Dit onderzoeksvraagstuk is een detailopgave gebaseerd op enkele krachtlijnen uit het onderzoeksproject ‘The future commons 2070’, door het collectief Magnificent Surroundings. Dit project presenteerde een kritisch ruimtelijke visievorming over een mogelijke toekomstige inrichting van het Belgische deel van de Noordzee en de kuststreek voor het jaar 2070.

2058 822 CD RENDER11

Anno 2070

deSingel en het VAi bieden twee seizoenen lang aan acht jonge architectenbureaus een platform om hun ideeën over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp voor te stellen. De architecten krijgen de opdracht om al ontwerpend mogelijke oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken en intellectueel uitdagende kwesties te tonen.

Het onderzoek van MikeViktorViktor architecten spitst zich toe op het ontwerpen van een nieuwe kuststad aan de Noordzee anno 2070. Onder invloed van de klimaatsverandering, de toenemende bevolkingsdruk en de (energie)crisissen zal in 2070 een nieuw kustfront gevormd worden dat zowel huisvesting als natuurlijke en gebouwde kustwering bevat. De Belgische kust van 2012 wordt in 2070 één nieuwe stad met een nieuwe perceelstructuur, een compacte woonstad met royale collectieve publieke ruimte. Die stad is omgeven door een natuurlijk maar beheerst duinen- en waterlandschap en voor haar energie en voedselproductie op zichzelf aangewezen.

MikeViktorViktor gaat voor dit stadsontwerp uit van diverse visies op ruimtelijke planning, architectuur, wonen, recreëren, voedsel produceren, ... Een tweede uitgangspunt is ‘the future commons’: grond, water, lucht en grondstoffen voor iedereen beschikbaar stellen en vrijwaren voor de toekomstige mensheid.

Dit onderzoeksvraagstuk is een detailopgave uit ‘The future commons 2070’, een project van het collectief Magnificant Surroundings. Dit ruimtelijk en artistiek initiatief presenteerde een mogelijke toekomstige inrichting van de Belgische kuststreek voor het jaar 2070.