Wisselland - CC Scharpoord, Knokke-Heist

Research 2013

Deltaclusters

Delta gebieden wereldwijd worden geconfronteerd met ernstige problemen als gevolg van klimaatveranderingen. Als het ‘hold-the-line-principe’ geen optie is voor de Belgische kust in 2070 dan moeten er maatregelen genomen worden. Delen van de kuststrook moeten 90 graden draaien om het achterland te kunnen inzetten als bufferzone. Hierdoor zal de kust-delta een voortdurend veranderend landschap worden. Ofwel verhuizen we naar hoger gelegen gebieden, ofwel creëren we veilige zones in een onvoorspelbare omgeving.

Als openingszet in het opkomend debat over de Belgische kust werd ons gevraagd proactief ruimtelijke alternatieve ontwikkelingen te bedenken. Ons voorstel, Deltaclusters, is opgevat als mogelijk onderdeel van alle delta-gebieden die op een bepaald moment bewoond worden. Bij het ontwerpen van utopische realistische clusters in een toekomstig deltagebied is het noodzakelijk om de actoren te betrekken die het hedendaagse ontwikkelingsproces kunnen veranderen. In deze momenta van verandering worden de mogelijkheden groter indien meer actoren kunnen deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan de manier waarop de olympische spelen een stimulans kan zijn voor stedelijke en economische ontwikkeling.

2067 822 CD PIC5