Jeugdcentrum, Liedekerke

Public Building 2014
  • #1e plaats
  • #wedstrijd
  • #publiek gebouw

Wedstrijd 1e plaats

Tussen twee bestaande sportgebouwen vervolledigd het jeugdcentrum in Liedekerke het publieke programma terwijl het gelijktijdig de volledige site organiseert.

Het nieuwe gebouw is teruggetrokken van de perceelsgrens, wat ruimte schept voor een publiek plein. Door de voorgevel naar de ene zijde toe te laten kantelen wordt een perspectief naar de achterliggende velden gecreëerd. Vier dikke parallelle wanden vormen de structuur van het gebouw. De dikte van deze muren leent zich ertoe om alle opberg- en technische ruimtes in te herbergen. De overgebleven open ruimte wordt verdeeld in een serie kamers. Vanop het plein rijgt een grote foyer alle functies aaneen en biedt het tevens een extra toegang naar de sportzaal. Achter de foyer bevinden zich 2 cafés en een vergaderzaal terwijl het hart van het gebouw de grote zaal herbergt, een polyvalente ruimte met 2 grote raampartijen die uitgeven op de velden en de de sporthal. Achteraan het gebouw worden uiteindelijk 5 kleinere lokalen ter beschikking gesteld voor de lokale scouts.

Dit schema laat sterk veranderlijk gebruik toe: ruimtes kunnen worden aaneengesloten of ongehinderd apart worden gebruikt. Diagonale zichten die het gebouw doorkruisen versterken de intereactie tussen deze verschillende activiteiten.

2053 821 3 EX 1
2053 821 3 EX 7
2053 821 3 EX 9
2053 821 3 EX 8
2053 821 3 EX 6
2053 821 3 EX 5
2053 821 3 EX 4
2053 821 3 EX 3
2053 821 3 EX 2
2053 821 3 EX 10

Het nieuwe jeugdcentrum nestelt zich tussen de bestaande sporthal en het zwembad gebouw en vormt zo het sluitstuk in deze recreatieve strip. Het gebouw ligt teruggetrokken op de site om plaats te geven aan een activiteiten plein en maakt een vlotte verbinding mogelijk met de achterliggende sportvelden.

Het gebouw bestaat uit een grote polyvalente zaal waarlangs kleinere lokalen georganiseerd zijn. De polyvalente zaal opent zich naar het plein toe waardoor beiden een continue ruimte vormen, de ene binnen, de andere buiten. Het gebouw strekt zich uit langsheen de sporthal en krijgt een verticaal accent vooraan de parking.

Het gebouw wordt gekenmerkt door een eenvormig dak onder lichte helling, rustend op vier ‘beuken’. Het resultaat is een transparant gebouw waar door middel van binnenschrijnwerk grotere en kleinere gehelen kunnen gecreëerd worden. Doorheen het gebouw ontstaat

verschillende interessante perspectieven en zichten om de omgeving, gekaderd door de grote openingen en de struktuur van het dak.