HELLO THIS IS MIKEVIKTORVIKTOR ARCHITECTS

MikeViktorViktor was established in 2006 in Antwerp, Belgium. The office specializes in architecture, urban design and landscape design. Right from the beginning MikeViktorViktor aimed at working on an international level by participating in international competitions and with realizations abroad. MikeViktorViktor is interested in the challenge of complex buildings and wants to pursue its fascination for remarkable designs. Projects are tackled with efficient and sometimes daring solutions.

The partners share a common education as civil engineer-architect and have had the opportunity to do research abroad. After the master degree, they continued their training at remarkable architecture and engineering offices in Belgium and the Netherlands as well as at the Berlage Institute in Rotterdam.

MikeViktorViktor is used to work in competitive conditions and has the necessary experience in collaborative teamwork. If required MikeViktorViktor architects can rely on a network of partners specialized in the fields of engineering, urban design, landscape design and art.

Land & Zee 2070 - Young Creators, Thinkers, Dreamers

deSingel en het VAi bieden twee seizoenen lang aan acht jonge architectenbureaus een platform om hun idee�n over architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp voor te stellen. De architecten krijgen de opdracht om al ontwerpend mogelijke oplossingen voor prangende maatschappelijke vraagstukken en intellectueel uitdagende kwesties te tonen. Het onderzoek van MikeViktorViktor architecten spitst zich toe op het ontwerpen van een nieuwe kuststad aan de Noordzee anno 2070. Onder invloed van de klimaatsverandering, de toenemende bevolkingsdruk en de (energie)crisissen zal in 2070 een nieuw kustfront gevormd worden dat zowel huisvesting als natuurlijke en gebouwde kustwering bevat. De Belgische kust van 2012 wordt in 2070 ��n nieuwe stad met een nieuwe perceelstructuur, een compacte woonstad met royale collectieve publieke ruimte. Die stad is omgeven door een natuurlijk maar beheerst duinen- en waterlandschap en voor haar energie en voedselproductie op zichzelf aangewezen. MikeViktorViktor gaat voor dit stadsontwerp uit van diverse visies op ruimtelijke planning, architectuur, wonen, recre�ren, voedsel produceren, � Een tweede uitgangspunt is �the future commons�: grond, water, lucht en grondstoffen voor iedereen beschikbaar stellen en vrijwaren voor de toekomstige mensheid. Dit onderzoeksvraagstuk is een detailopgave uit �The future commons 2070�, een project van het collectief Magnificant Surroundings. Dit ruimtelijk en artistiek initiatief presenteerde een mogelijke toekomstige inrichting van de Belgische kuststreek voor het jaar 2070.MikeViktorViktor architecten

previous project